Årsmeldinger, Regnskap og andre dokumenter
Foto: Knut Hamre

Årsmøte dokumenter 2017

Årsmøtet, som er lagets øverste styringsorgan, avholdes hvert år innen utgangen av mars med minst 4 ukers innkallingsvarsel. Innkallingen skjer på DNT Sør-Helgeland’s hjemmeside og andre sosiale media, med samtidig henvisningsannonse i lokalavisen. I tillegg gis i uken før årsmøtedato påminningsvarsel på hjemmesiden/andre sosiale media, med saksliste og forslag til vedtak. 

Årets årsmøte avholdes 14. mars kl 1900 på Klakkskjæret  - Berg.