Velkommen til  seniorgruppa + 60
Foto: Gunnar E Nilsen

ONSDAGSTURER:

Vi planlegger å starte opp med onsdagsturer igjen fra februar av. Vi håper å få til fellestur annenhver onsdag i partallsuker. Onsdagstuer er lavterskelturer på dagtid i tidsrommet 11.00 - 13.00. For å kunne ha dette tilbudet trenger vi flere som kan påta seg å være turleder/ansvarlige. Jo flere vi er, jo bedre, og jo færre ganger blir det på hver enkelt.

Kan dette være noe for deg så ta kontakt. :-)
Mobil 91522945
Mail: sor.helgeland@dnt.no