Foto: Barnas turlag Brønnøysund

Ny dato for årsmøtet settes til onsdag 19. mai, kl. 18.00

Sted: Hildurs urterarium

Påmelding her

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hendene inne 15 februar og sendes på e-post: sor.helgeland@dnt.no

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside innen 20 februar.

Det blir enkel servering

Det blir påmelding og det tas forbehold om endringer grunnet korona situasjonen. Link til påmelding vil blir lagt ut 1 mars.