Styret

Navn Rolle E-post Telefon
Solveig Lomsdal Styreleder sor.helgeland@dnt.no 915 22 945
Gunnar Moe Kasserer gu-moe@online.no 482 32 450
Per Martin Olderbakk Nestleder permok@hotmail.com 915 40 107
Mona Hårsvær  Sekretær ramona.harsver@gmail.com  959 67 863 
Ole M.Lundberg Styremedlem  olemar03@online.no  954 80 053
Varamedlem 1
Varamedlem 2
Revisor: 
Valgkomite:
Valgkomite: