OBS! Redusert tilbud. Vennligst sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktiviteter. / Reduced service. Please check updated information on cabins and activities

Velkommen til  DNT Sør-Helgeland
Sør Helgeland består av  kommunene: Brønnøy -Sømna-Bindal-Vega-Vevelstad
Foto: Bjørn Henrik Ormø

Samarbeidspartnere