OBS! Redusert tilbud. Vennligst sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktiviteter. / Reduced service. Please check updated information on cabins and activities

Velkommen til  DNT Sør-Helgeland
Sør Helgeland består av  kommunene: Brønnøy -Sømna-Bindal-Vega-Vevelstad
Foto: Bjørn Henrik Ormø

Program for 2021!
Vi i DNT Sør-Helgeland starter snart arbeidet med å lage neste års turprogram, og her trenger vi innspill fra DERE! :-)

Hva har dere lyst til, hvor vil dere dra? Vi tar imot alle ønsker og tips både om korte og lengre turer, overnattingsturer, sommerturer/vinterturer, kurs mm...

Send oss gjerne tips enten her som egen kommentar, via messenger, eller til vår mail: sor.helgeland@dnt.no

Hilsen Styret og Turlederne 

Samarbeidspartnere