Årsmeldinger, Regnskap og andre dokumenter
Foto: Knut Hamre

Årsmøtet, som er lagets øverste styringsorgan, avholdes hvert år innen utgangen av mars med minst 4 ukers innkallingsvarsel. Innkallingen skjer på DNT Sør-Helgeland’s hjemmeside og andre sosiale media, med samtidig henvisningsannonse i lokalavisen. I tillegg gis i uken før årsmøtedato påminningsvarsel på hjemmesiden/andre sosiale media, med saksliste og forslag til vedtak.   

Årsmøte 13.mars 2019

Tid: kl 19.00  

Sted: Salhushallen, kantina 2 etg

Forslag til årsmøte sendes styre innen 7.mars d.å.