DNT Ung deltok på messe

Foto: Solveig Lomsdal

Othilie Rodahl fra DNT Ung deltok på messe for elevene ved videregånde skole i dag

Dette er ei messe for å vise elevene hvilke tilbud som finnes i disktriktet. Det er første gang messa arrangeres og arrangørene er frivillighetssentralen og BVG. Vi snakket med mange ungdommer, og flere viste interesse for å være med på våre tilbud rapporterer Othilie.  Neste ukes "Smores-Bli kjent tur" virket fristende på flere så vi håper mange dukker opp.

Skrevet av Solveig Lomsdal 22. august 2019