Koronaviruse

Grunnet koronaviruset innfører DNT Sør-Helgeland tiltak som anbefalt av Norske myndigheter og DNT sentralt.

Dette medfører at alle planlagte arrangement og fellesturer avlyses. Den nye DNT hytta ved Holandsbua vil også holdes stengt. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og vil komme tilbake med mer informasjon.

Skrevet av Gunnar E Nilsen 13. mars 2020