Våre Turer og aktiviteter

DNT Sør-Helgeland har et variert turtilbud hele året med fellesturer for alle i ulik alder.

Foto: Olav T. Søla

Her  finner du turer og aktiviteter for barn,ungdommer og voksne som arrangeres i regi av  DNT Sør-Helgeland. 

Vi gjør oppmerksom på at som turdeltaker på fellesturer arrangert av DNT Sør-Helgeland og undergruppene våre kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller andre turdeltakere. Disse bildene kan bli brukt i DNTs egne publikasjoner eller på våre nettsider. Hvis du vil reservere deg mot å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette, helst når turen starter.Les mer under vilkår  for turdeltakelse